ALLWEILER weltweit

Vertriebs- und Servicenetz

Dänemark 
 
Axflow A/S (Screw Spindle-/Centrifugal Pumps)
Kong Svends Vej 65A
DK-2765 Smorum
Telefon: +45 7010 3550
Fax: +45 7010 3555
E-Mail: axflow@axflow.dk
 
Copenhagen Pump (Excentric-Screw-Pumps, Macerators- and Peristaltic pumps)
v. Summit
Stamholmen 147
DK-2650 Hvidovre
Telefon: +45 4847 5919 (Mobile +45 5017 4018)
Fax: +45 4848 4881
E-Mail: cphpump@gmail.com
Web: www.copenhagenpump.com